Forskning

Her finner du forskningsartikler relatert til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT)

Studenters drikkeatferd: undersøke kriterievaliditeten av AUDIT ved hjelp av CIDI-basert alkoholbrukslidelse som ‘gullstandard’

Undersøkelse av sammenhengen mellom selvskading og selvmordsfare og spilleproblemer blant studenter

Søvndurasjon og psykisk helse hos unge voksne

Trender i psykiskse helseproblemer blant unge

Inntak av energidrikker og søvn blant studenter

Psykiske lidelser blant studenter i 2023

Psykiske vansker blant norske studenter fra 2010 til 2018

Utviklingen i psykisk helse fra ungdom til ung voksen

Psykisk uhelse under COVID-19 pandemien

Psykisk uhelse og bruk av helsetjenester

Psykisk helse hos studenter som definerer seg som eliteidrettsutøvere

Studieprogresjon, fritidsaktiviteter og ensomhet blant unge omsorgsgivere

Unge omsorgsgivere: psykisk helse og livskvalitet

Påvirkningsfaktorer for psykisk helse og livskvalitet blant unge omsorgsgivere

Psykisk og fysisk helse hos studenter med hjertesykdom

Psykisk helse hos musikk- og kunststudenter

Psykisk helse blant internasjonalt adopterte studenter

Livstilfredshet og mental helse blant transpersoner

Psykisk og fysisk helse hos studenter med type 1 diabetes

Sykdomshåndtering blant studenter med type 1 diabetes

Alkoholrelaterte problemer blant norske studenter fra 2010 til 2018

Alkoholrelaterte problemer før og under korona-pandemien

Risikofylt alkoholbruk blant norske studenter

Psykisk helse, livskvalitet og alkoholrelaterte problemer

Snusbruk og psykisk uhelse

Røyking og snusbruk blant norske studenter fra 2010 til 2018

Cannabisbruk blant norske studenter

Narkotikabruk blant norske studenter fra 2010 til 2018

Mental helse og bruk av psykotropiske legemidler blant studenter

Sammenhengen mellom psykisk helse og ulike typer gamere

Skjermbruk, avhengighet av sosiale medier og søvn

Utvikling av søvn og søvnvansker

Søvnkvalitet og – kvantitet hos norske studenter

Søvnvansker og selvrapporterte skoleprestasjoner

Søvnvansker og akademiske prestasjoner

Insomni, søvnlengde og helseplager

Forsinket søvnfaselidelse blant norske studenter

Døgnrytmepreferanse, søvn og psykisk helse

Seksuell trakassering og overgreps innvirkning på søvn

Forekomst av seksuell trakassering og overgrep blant norske studenter

Økonomiske utfordringer og studenthelse

Trening, psykisk uhelse og suisidalitet

Fysisk aktivitet og kroniske smerter

Fysisk aktivitet og overvekt blant norske studenter fra 2010 til 2018

Positive føleser og fysisk aktivitet

Ensomhet blant norske studenter fra 2014 til 2018

Sosial og emosjonell ensomhet og søvnvansker

Forekomst av selvskading og suicidalitet blant norske studenter

Sammenhengen mellom bruk av sosiale medier, selvskading og suisidalitet

Narkotikabruk og selvskading

Deltakelse i fadderuken, sosial integrasjon og tilfredshet med tilbudet

Kohortanalyse

Faktorstrukturen til måleinstrumentet for mental helse

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.