Tilbake til Forskning

Seksuell trakassering og overgreps innvirkning på søvn

Tittel

Sexual harassment and assault predict sleep disturbances and is partly mediated by nightmares: Findings from a national survey of all university students in Norway.

Forfattere

Iris M. Steine, Jens Christoffer Skogen, Mari Hysing, Lidia Puigvert, Viktor Schønning, Børge Sivertsen

Denne studien undersøkte sammenhengen mellom seksuelle krenkelser og søvnproblemer, og om mareritt medierte denne sammenhengen. Totalt syv typer seksuelle krenkelser ble undersøkt; disse økte i alvorlighetsgrad fra verbale og visuelle krenkelser (f.eks. krenkende kommentarer, blotting), til fysiske krenkelser (f.eks. voldtektsforsøk, voldtekt). Med noen få unntak, var alle typer seksuelle krenkelser knyttet til redusert søvnlengde, og til en økt sannsynlighet for å oppfylle diagnostiske kriterier for insomni, for både kvinner og menn. Jo flere typer krenkelser man hadde opplevd, jo kortere var søvnlengden, og jo større var sannsynligheten for insomni. Disse sammenhengene kunne delvis forklares av mareritt. Studien konkluderer med at det er behov for å kartlegge søvnproblemer blant studenter som har blitt utsatt for seksuelle krenkelser, slik at man kan tilby behandling til dem som trenger det, noe som er spesielt viktig i lys av de mange negative ringvirkningene av søvnproblemer både for helse generelt, og for læring og akademiske prestasjoner spesifikt.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.