ØkonomiLink kopiert

Hvor høy inntekt har studentene, og hvor økonomisk robuste er de?

Inntekt

Studentene ble spurt om hvor mye de tjener utenom inntekter fra lån og stipend.

Har du hatt inntektsgivende arbeid i løpet av det siste året?

De fleste studentene har hatt inntektsgivende arbeid det siste året.

Hva var din brutto årsinntekt fra arbeid i fjor?

75 % av studentene tjener 51 000 kr eller mer i året. 1 av 4 tjener under 51 000 i brutto årsinntekt.

Har du hatt inntektsgivende arbeid i løpet av det siste året?

De fleste studentene har hatt inntektsgivende arbeid det siste året.

Hva var din brutto årsinntekt fra arbeid i fjor?

75 % av studentene tjener 51 000 kr eller mer i året. 1 av 4 tjener under 51 000 i brutto årsinntekt.

Økonomisk robusthet

Hvor mange studenter er i en økonomisk sårbar situasjon?

Har det i løpet av de siste 12 månedene hendt at du har hatt vansker med å klare de løpende utgiftene?

1 av 4 studenter har (av og til eller ofte) hatt vansker med å klare de løpende utgiftene i løpet av det siste året.

Var din/husholdningens økonomi i mesteparten av de siste 12 månedene slik at du/dere ville klare en uforutsett regning på 5000 kr?

28 % av studentene oppgir at de i mesteparten av det siste året ville hatt problemer med å klare en uforutsett utgift på 5000 kr.

Var din/husholdningens økonomi i mesteparten av de siste 12 månedene slik at du/dere ville klare en uforutsett regning på 5000 kr?

Studentene er mer økonomisk robuste i 2022 enn i tidligere runder av SHoT. Andelen studenter som oppgir at de ofte har hatt problemer med å betale løpende utgifter i løpet av det siste året er omtrent lik som i 2018 og 2021. Det er også en tydelig reduksjon i andelen studenter som sier de ikke ville klart en uforutsett utgift på 5000 kroner. Trenden er sammenlignbar på tvers av kjønn.

Har det i løpet av de siste 12 månedene hendt at du har hatt vansker med å klare de løpende utgiftene?

1 av 4 studenter har (av og til eller ofte) hatt vansker med å klare de løpende utgiftene i løpet av det siste året.

Var din/husholdningens økonomi i mesteparten av de siste 12 månedene slik at du/dere ville klare en uforutsett regning på 5000 kr?

28 % av studentene oppgir at de i mesteparten av det siste året ville hatt problemer med å klare en uforutsett utgift på 5000 kr.

Var din/husholdningens økonomi i mesteparten av de siste 12 månedene slik at du/dere ville klare en uforutsett regning på 5000 kr?

Studentene er mer økonomisk robuste i 2022 enn i tidligere runder av SHoT. Andelen studenter som oppgir at de ofte har hatt problemer med å betale løpende utgifter i løpet av det siste året er omtrent lik som i 2018 og 2021. Det er også en tydelig reduksjon i andelen studenter som sier de ikke ville klart en uforutsett utgift på 5000 kroner. Trenden er sammenlignbar på tvers av kjønn.

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.