Tilbake til Forskning

Trender i psykiskse helseproblemer blant unge

Tittel

Secular trends in mental health problems among young people in Norway: a review and meta-analysis

Forfattere

Thomas Potrebny, Sondre Aasen Nilsen, Anders Bakken, Tilmann von Soest, Kirsti Kvaløy, Oddrun Samdal, Børge Sivertsen, Heidi Aase & Lasse Bang

Det er økende bekymring for at den mentale helsen blant ungdom har blitt dårligere i de siste generasjonene, men årsakene til dette er ikke fullt ut forstått. I denne artikkelen ble bevisene for trender i mentale helseproblemer blant unge i Norge gjennomgått. Syv store studier som har blitt gjentatt over tid ble inkludert, med data fra 35 forskjellige tidspunkter mellom 1992 og 2019, som til sammen omfattet 776 606 unge mennesker.

Funnene viser en tydelig økning i mentale helseproblemer blant unge kvinner i Norge de siste tiårene, mens økningen var mindre tydelig for menn. Andelen unge som skårer høyt nok til å ha problematiske symptomer økte i gjennomsnitt med 11,2% (fra 2,2% til 21,9%) for kvinner og 5,2% (fra -0,9% til 11,1%) for menn, basert på data fra de ulike studiene. En meta-regresjonsanalyse viste at gjennomsnittlige symptomskårer økte med 17% (95% konfidensintervall 12 til 21%) blant kvinner og 5% (95% konfidensintervall 1 til 9%) blant menn fra 1992 til 2019.

Totalt sett har mentale helseproblemer økt jevnt siden tidlig på 1990-tallet blant unge mennesker, spesielt blant unge kvinner. Årsaken til disse endringene er ikke kjent, men det er sannsynligvis et resultat av flere faktorer som virker sammen på både individ- og samfunnsnivå.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.