Beskrivelse av utvalget og totalLink kopiert

Gjennom undersøkelsen ble det innhentet bakgrunnsinformasjon om studentene - inkludert kjønn, alder, sivilstatus, landbakgrunn og hvorvidt de anser ser selv om en innflytter til byen de studerer i.

Kjønn

Studentene ble spurt om deres kjønnsidentitet.

Hvilket kjønn er du?

I likhet med tidligere undersøkelsesår er det en overvekt av kvinner i utvalget. 66,4 % er kvinner, 32,9 % er menn og 0,7 % oppgir annen kjønnsidentitet. Da kun et fåtall oppgir annen kjønnsidentitet enn mann og kvinne er disse kategoriene blitt fjernet fra videre analyser grunnet personvernhensyn.

Hvilket kjønn er du?

I likhet med tidligere undersøkelsesår er det en overvekt av kvinner i utvalget. 66,4 % er kvinner, 32,9 % er menn og 0,7 % oppgir annen kjønnsidentitet. Da kun et fåtall oppgir annen kjønnsidentitet enn mann og kvinne er disse kategoriene blitt fjernet fra videre analyser grunnet personvernhensyn.

Aldersfordeling

Studentene ble spurt om hvor gamle de er.

Hvor gammel er du?

Studenter i alle aldre kunne besvare undersøkelsen, men vi har definert målgruppen som fulltidsstudenter mellom 18-35 år. Det gjør det mulig å sammenligne resultatene med tidligere år. Gjennomsnittsalderen på deltakerne er 24,0 år.

Hvor gammel er du?

Studenter i alle aldre kunne besvare undersøkelsen, men vi har definert målgruppen som fulltidsstudenter mellom 18-35 år. Det gjør det mulig å sammenligne resultatene med tidligere år. Gjennomsnittsalderen på deltakerne er 24,0 år.

Sivilstatus

Studentene ble bedt om å oppgi sin sivilstatus.

Hva er din sivilstatus?

Halvparten av studentene er single, mens omtrent 1 av 4 har kjæreste og like mange samboer. Et mindretall er gift/registrert partner (3,1 %).

Hva er din sivilstatus?

Fordelingen på sivilstatus har holdt seg relativt stabil på tvers av undersøkelsesår.

Hva er din sivilstatus?

Halvparten av studentene er single, mens omtrent 1 av 4 har kjæreste og like mange samboer. Et mindretall er gift/registrert partner (3,1 %).

Hva er din sivilstatus?

Fordelingen på sivilstatus har holdt seg relativt stabil på tvers av undersøkelsesår.

Landbakgrunn

Studentene ble spurt om deres landbakgrunn.

I hvilket land er du født?

De aller fleste studentene i undersøkelsen har norsk landbakgrunn. 7 % oppgir at de er født i utlandet.

I hvilket land er du født?

De aller fleste studentene i undersøkelsen har norsk landbakgrunn. 7 % oppgir at de er født i utlandet.

Innflytter

Studentene ble spurt om de anser seg selv om innflyttere til byen de studerer i.

Regner du deg som innflytter til byen du studerer i?

2 av 3 regner seg selv som innflyttere til egen studieby.

Regner du deg som innflytter til byen du studerer i?

Andelen studenter som regner seg som innflyttere til byen de studerer i har økt med to prosentpoeng siden 2010-undersøkelsen.

Regner du deg som innflytter til byen du studerer i?

2 av 3 regner seg selv som innflyttere til egen studieby.

Regner du deg som innflytter til byen du studerer i?

Andelen studenter som regner seg som innflyttere til byen de studerer i har økt med to prosentpoeng siden 2010-undersøkelsen.

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.