RusmidlerLink kopiert

Hvordan forholder studentene seg til snus, røyk, alkohol og narkotika?

Røyking

Studentene har besvart spørsmål om sitt forhold til røyk.

Røyker du?

En svært liten andel av studentene røyker hver dag (1 %), mens 6,6 % røyker av og til.

Røyker du?

Siden undersøkelsen i 2010 har det vært en jevn nedgang i andelen studenter som røyker daglig (fra ca. 6 % i 2010 til 1 % i 2022).

Røyker du?

En svært liten andel av studentene røyker hver dag (1 %), mens 6,6 % røyker av og til.

Røyker du?

Siden undersøkelsen i 2010 har det vært en jevn nedgang i andelen studenter som røyker daglig (fra ca. 6 % i 2010 til 1 % i 2022).

Snus

Studentene ble spurt om de snuser og eventuelt hvor ofte de bruker snus.

Bruker du snus eller liknende?

Snusing er utbredt i studentpopulasjonen, og 1 av 4 studenter snuser daglig eller av og til. Flere studenter snuser daglig enn av og til.

Bruker du snus eller liknende?

I perioden 2010-2018 økte andelen studenter som rapporterte at de snuser. Etter 2018 har andelen som snuser sunket noe (fra 29 % i 2018 til 26 % i 2022).

Bruker du snus eller liknende?

Snusing er utbredt i studentpopulasjonen, og 1 av 4 studenter snuser daglig eller av og til. Flere studenter snuser daglig enn av og til.

Bruker du snus eller liknende?

I perioden 2010-2018 økte andelen studenter som rapporterte at de snuser. Etter 2018 har andelen som snuser sunket noe (fra 29 % i 2018 til 26 % i 2022).

E-sigaretter

Studentene ble spurt om de bruker e-sigaretter og eventuelt hvor ofte de bruker e-sigaretter.

Bruker du e-sigaretter?

Svært få studenter bruker e-sigaretter (ca. 1 %).

Bruker du e-sigaretter?

Svært få studenter bruker e-sigaretter (ca. 1 %).

Alkoholbruk

Studentene ble spurt om deres forbruk av og holdninger til alkohol.

Hvor ofte drikker du alkohol?

Det er langt flere studenter som sier de drikker alkohol (90 %) sammenlignet med de som aldri drikker (10 %). Nesten halvparten av studentene drikker 2-4 ganger i måneden.

Hvor ofte drikker du alkohol?

Alkoholbruken blant studentene er omtrent tilbake på samme nivå som i 2018, etter en nedgang i 2021. Det er en tendens til at studentene oftere drikker 2-3 ganger i uken og i mindre grad drikker 4 ganger i uken eller mer. Denne utviklingen gjelder begge kjønn.

* Studenter som drikker månedlig eller sjeldnere og 2-4 ganger i måneden er ikke vist i figuren.

Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på en dag du drikker?

Majoriteten av studenter (60 %) drikker mellom 3 og 6 alkoholenheter når de drikker.

Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på en dag du drikker?

Drikkemønsteret til studentene er omtrent det samme som i 2018, etter en tydelig nedgang i alkoholinntak i 2021.

Risikoatferd alkoholbruk

En betydelig andel av studentene har risikofylt eller skadelig alkoholbruk (41 %).

Risikoatferd alkoholbruk

Andelen studenter som har en alkoholbruk som kan regnes som normal ut ifra terskelverdien fra AUDIT er omtrent lik tidligere undersøkelser. Omtrent like mange studenter har risikofylt/skadelig alkoholbruk som før pandemien.

Holdninger til alkoholbruk i studentmiljøet

Halvparten av studentene opplever at det drikkes for mye i studentmiljøene (49 %) og mange etterspør flere alkoholfrie tilbud (61 %). Samtidig sier 18 % at de har latt være å delta på studentarrangementer fordi det drikkes for mye alkohol.

* Inkluderer de som har angitt i at de er "litt enig" eller "helt enig"

Holdninger til alkoholbruk i studentmiljøet

Siden undersøkelsen i 2010 har det vært en gradvis nedgang i andelen studenter som opplever at det drikkes for mye i studentmiljøene (63 % i 2010 til 49 % i 2022). Motsatt har andelen studenter som etterlyser alkoholfrie arrangement økt fra 58 % i 2010 til 61 % i 2022. Det har kun vært små endringer de siste årene knyttet til hvorvidt studenter angir at de har latt være å delta på sosiale arrangementer fordi det drikkes for mye der.

Hvor ofte drikker du alkohol?

Det er langt flere studenter som sier de drikker alkohol (90 %) sammenlignet med de som aldri drikker (10 %). Nesten halvparten av studentene drikker 2-4 ganger i måneden.

Hvor ofte drikker du alkohol?

Alkoholbruken blant studentene er omtrent tilbake på samme nivå som i 2018, etter en nedgang i 2021. Det er en tendens til at studentene oftere drikker 2-3 ganger i uken og i mindre grad drikker 4 ganger i uken eller mer. Denne utviklingen gjelder begge kjønn.

* Studenter som drikker månedlig eller sjeldnere og 2-4 ganger i måneden er ikke vist i figuren.

Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på en dag du drikker?

Majoriteten av studenter (60 %) drikker mellom 3 og 6 alkoholenheter når de drikker.

Hvor mange alkoholenheter (en liten øl, et glass vin, eller en drink) drikker du typisk på en dag du drikker?

Drikkemønsteret til studentene er omtrent det samme som i 2018, etter en tydelig nedgang i alkoholinntak i 2021.

Risikoatferd alkoholbruk

En betydelig andel av studentene har risikofylt eller skadelig alkoholbruk (41 %).

Risikoatferd alkoholbruk

Andelen studenter som har en alkoholbruk som kan regnes som normal ut ifra terskelverdien fra AUDIT er omtrent lik tidligere undersøkelser. Omtrent like mange studenter har risikofylt/skadelig alkoholbruk som før pandemien.

Holdninger til alkoholbruk i studentmiljøet

Halvparten av studentene opplever at det drikkes for mye i studentmiljøene (49 %) og mange etterspør flere alkoholfrie tilbud (61 %). Samtidig sier 18 % at de har latt være å delta på studentarrangementer fordi det drikkes for mye alkohol.

* Inkluderer de som har angitt i at de er "litt enig" eller "helt enig"

Holdninger til alkoholbruk i studentmiljøet

Siden undersøkelsen i 2010 har det vært en gradvis nedgang i andelen studenter som opplever at det drikkes for mye i studentmiljøene (63 % i 2010 til 49 % i 2022). Motsatt har andelen studenter som etterlyser alkoholfrie arrangement økt fra 58 % i 2010 til 61 % i 2022. Det har kun vært små endringer de siste årene knyttet til hvorvidt studenter angir at de har latt være å delta på sosiale arrangementer fordi det drikkes for mye der.

Andre rusmidler (narkotika)

Studentene ble spurt om de har brukt narkotika og om deres holdninger til cannabis.

Har du noen gang prøvd andre rusmidler (f.eks. narkotiske stoffer eller legemidler som gir rus)?

Nesten en tredjedel (30 %) av studentene sier de har prøvd narkotika.

30%av studentene har prøvd narkotika

Har du noen gang prøvd andre rusmidler (f.eks. narkotiske stoffer eller legemidler som gir rus)?

De siste årene har det vært en jevn økning i andelen studenter som rapporterer at de har prøvd narkotika. I 2010 rapporterte 23 % at de hadde prøvd narkotika, noe som har økt til 30 % i 2022. Utviklingen gjelder for begge kjønn. Allikevel er nivået av narkotikabruk høyere blant de mannlige studentene en blant de kvinnelige studentene.

Narkotikabruk

1 av 5 studenter har brukt narkotika det siste året. Cannabis er det klart mest brukte narkotiske stoffet (16 %), etterfulgt av kokain (6 %), andre narkotiske stoffer (6%) og MDMA (4 %).

* Bruk av GHB og heroin har så lav forekomst at det ikke vises i tabellen, men inngår i totalskåren.

Synes du det bør bli lovlig å bruke cannabis for personer over 18 år?

40 % av studenter oppgir at de er imot at cannabisbruk blir lovlig for de over 18 år. 30 % sier at det burde bli lovlig, mens like mange sier vet ikke.

Ville du selv brukt cannabis om det ble lovlig?

18 % av studentene sier de selv ville brukt cannabis om det ble lovlig.

I hvilken grad tror du at man risikerer å skade seg fysisk eller psykisk, om man bruker cannabis en til to ganger i uken?

Halvparten av studentene (49 %) sier de tror man risikerer å skade seg fysisk eller psykisk om man bruker cannabis en til to ganger i uken.

Holdninger til cannabisbruk

Et økende antall studenter mener cannabis burde bli lovlig for de over 18 år. Andelen har økt fra 23 % i 2018 til 30 % i 2022. Det er også en økning i andelen studenter som ville brukt cannabis selv, om det ble lovlig. Samtidig tror færre studenter enn før at man risikerer å skade seg selv fysisk/psykisk om man bruker cannabis en til to ganger i uken (53 % i 2018 til 50 % i 2022). Utviklingen gjelder begge kjønn.

Har du noen gang prøvd andre rusmidler (f.eks. narkotiske stoffer eller legemidler som gir rus)?

Nesten en tredjedel (30 %) av studentene sier de har prøvd narkotika.

Har du noen gang prøvd andre rusmidler (f.eks. narkotiske stoffer eller legemidler som gir rus)?

De siste årene har det vært en jevn økning i andelen studenter som rapporterer at de har prøvd narkotika. I 2010 rapporterte 23 % at de hadde prøvd narkotika, noe som har økt til 30 % i 2022. Utviklingen gjelder for begge kjønn. Allikevel er nivået av narkotikabruk høyere blant de mannlige studentene en blant de kvinnelige studentene.

Narkotikabruk

1 av 5 studenter har brukt narkotika det siste året. Cannabis er det klart mest brukte narkotiske stoffet (16 %), etterfulgt av kokain (6 %), andre narkotiske stoffer (6%) og MDMA (4 %).

* Bruk av GHB og heroin har så lav forekomst at det ikke vises i tabellen, men inngår i totalskåren.

Synes du det bør bli lovlig å bruke cannabis for personer over 18 år?

40 % av studenter oppgir at de er imot at cannabisbruk blir lovlig for de over 18 år. 30 % sier at det burde bli lovlig, mens like mange sier vet ikke.

Ville du selv brukt cannabis om det ble lovlig?

18 % av studentene sier de selv ville brukt cannabis om det ble lovlig.

I hvilken grad tror du at man risikerer å skade seg fysisk eller psykisk, om man bruker cannabis en til to ganger i uken?

Halvparten av studentene (49 %) sier de tror man risikerer å skade seg fysisk eller psykisk om man bruker cannabis en til to ganger i uken.

Holdninger til cannabisbruk

Et økende antall studenter mener cannabis burde bli lovlig for de over 18 år. Andelen har økt fra 23 % i 2018 til 30 % i 2022. Det er også en økning i andelen studenter som ville brukt cannabis selv, om det ble lovlig. Samtidig tror færre studenter enn før at man risikerer å skade seg selv fysisk/psykisk om man bruker cannabis en til to ganger i uken (53 % i 2018 til 50 % i 2022). Utviklingen gjelder begge kjønn.

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.