Tilbake til Forskning

Mental helse og bruk av psykotropiske legemidler blant studenter

Tittel

Psychological Distress and Use of Psychotropic Drugs Among University Students — the SHoT Study, Norway

Forfattere

Ivana Bojanić, Erik R. Sund, Ottar Bjerkeset, Børge Sivertsen og Hege Sletvold

Hensikten med denne studien var å undersøke bruk av psykotropiske legemidler blant studenter. Data fra SHoT 2018 ble benyttet til å måle forekomst og kjønnsforskjeller i bruk av psykotropiske legemidler, samt til å undersøke sammenheng mellom legemiddelbruk og psykisk helse. Funnene viser at kvinner bruker mer antidepressiva, hypnotika og anxiolytika enn menn. Menn bruker prestasjonsfremmende legemidler i større grad enn kvinner. Tidligere studier viser til at kvinner i større grad søker hjelp til sine helseproblemer enn menn. Denne studien derimot, fant at blant studenter med psykiske vansker, var det ingen kjønnsforskjell i bruk av psykotropiske legemidler.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.