Om undersøkelsen

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. SHoT gir viktig innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan forbedres. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet.

Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene på oppdrag fra Sit, SiO og Sammen. Målgruppen for SHoT er alle heltidsstudenter i Norge, inkludert utenlandske studenter. Norske studenter i utlandet er også inkludert. I 2021 ble det gjennomført en kartlegging av fagskolestudenter som ble presentert i en delrapport. I 2022 ble fagskolestudenter inkludert i hovedundersøkelsen for første gang. Undersøkelsen ble tidligere gjennomført med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet. SHoT blir nå gjennomført med tilskudd fra Helsedirektoratet.

SHoT 2023 tilleggsundersøkelse

SHoT tilleggsundersøkelse 2023 ble gjennomført over en toukers periode, fra 24. januar til 6. februar 2023. Formålet var å kartlegge forekomsten av psykiske lidelser blant studenter, ved bruk av et anerkjent diagnostisk kartleggingsverktøy. Totalt 10 460 studenter besvarte undersøkelsen.

Rapporten ble lagt frem i september 2023.

SHoT 2022

SHoT 2022 ble gjennomført fra 6. februar til 19. april 2022. Hele 59 544 studenter både i Norge og i utlandet svarte.

Rapporten ble lagt frem i september 2022.

SHoT 2021 tilleggsundersøkelse

SHoT tilleggsundersøkelse 2021 ble gjennomført i perioden 1. mars til 5. april 2021. Formålet var å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon hadde vært det siste året. Det var en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanget opp forhold knyttet til koronapandemien. 62 498 studenter besvarte undersøkelsen.

Rapporten ble lagt frem i april 2021.

SHoT 2018

SHoT 2018 ble gjennomført mellom 6. februar og 5.april 2018. SHoT 2018 var en oppfølging av SHoT 2014 og SHoT 2010, og dekket i all hovedsak de samme temaene som tidligere. Så mange som 50 054 studenter svarte på undersøkelsen.

Rapporten ble lagt frem i september 2018.

SHoT 2014

SHoT 2014 ble gjennomført mellom 24. februar og 27. mars 2014. Undersøkelsen i 2014 dekket i all hovedsak de samme temaene som i 2010, men omfattet langt flere studenter. Totalt 13 663 studenter deltok i undersøkelsen.

SHoT 2010 og tidligere undersøkelser

SHoT undersøkelsen ble gjennomført for første gang mellom 11. oktober og 8. november 2010. Totalt 6 053 studenter deltok i undersøkelsen.

Det har tidligere blitt gjennomført liknende undersøkelser ved Universitetet i Oslo i 2003 og 2005 (HELT-undersøkelsene). Ved Sit ble det gjennomført tilsvarende undersøkelser blant norske studenter i 2004 og 2007, samt blant internasjonale studenter i 2009 (HoT-undersøkelsene).

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.