StudieferdigheterLink kopiert

En fulltidsstudent forventes å produsere 60 studiepoeng per studieår. Hvordan vurderer studentene egne studieferdigheter, og hvilke forhold påvirker disse?

Studieprogresjon

Studentene ble spurt om de følger normert studieprogresjon (30 + poeng per halvår) i inneværende semester og tidligere i studiet.

Følger du normert studieprogresjon på studieprogrammet du tar nå?

86 % av studentene har fulgt normert studieprogresjon i inneværende semester, mens 81 % har fulgt normert studieprogresjon tidligere i studiet.

* Førstesemesterstudenter ekskludert

Følger du normert studieprogresjon på studieprogrammet du tar nå?

86 % av studentene har fulgt normert studieprogresjon i inneværende semester, mens 81 % har fulgt normert studieprogresjon tidligere i studiet.

* Førstesemesterstudenter ekskludert

Timer brukt på studiene

Studentene ble spurt om hvor mange timer de brukte på studiene i løpet av den forrige uken.

Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke?

I gjennomsnitt brukte studentene 21,7 timer på studiene i løpet av den forrige uken.

21.7 timer brukt på studiene

Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke?

Tid brukt på studiene har gått ned sammenlignet med tidligere runder av SHoT. Denne trenden gjelder både kvinnelige og mannlige studenter.

Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke?

I gjennomsnitt brukte studentene 21,7 timer på studiene i løpet av den forrige uken.

Hvor mange timer brukte du anslagsvis på studiene i løpet av forrige uke?

Tid brukt på studiene har gått ned sammenlignet med tidligere runder av SHoT. Denne trenden gjelder både kvinnelige og mannlige studenter.

Stryk

Studentene ble spurt om de har strøket til eksamen gjennom studieløpet.

Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høyskole/universitet?

1 av 3 studenter har strøket til eksamen minst én gang siden de startet på høyskole/universitet.

Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høyskole/universitet?

Andelen studenter som har strøket på eksamen har sunket siden 2018- undersøkelsen, og er i årets undersøkelse omtrent på samme nivå som i 2010. Trenden er uavhengig av kjønn.

Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høyskole/universitet?

1 av 3 studenter har strøket til eksamen minst én gang siden de startet på høyskole/universitet.

Har du strøket til eksamen etter at du begynte på høyskole/universitet?

Andelen studenter som har strøket på eksamen har sunket siden 2018- undersøkelsen, og er i årets undersøkelse omtrent på samme nivå som i 2010. Trenden er uavhengig av kjønn.

Eksamensangst

Studentene ble spurt om de plages av eksamensangst.

Har du eksamensangst?

Nesten halvparten av studentene sier at de plages enten svært mye (17 %) eller en del (31 %) av eksamensangst.

Har du eksamensangst?

Andelen studenter som opplever eksamensangst har økt, også fra 2018 til 2022. Økningen gjelder både kvinner og menn. NB! I 2010 og 2014 var svarkategoriene «ja, mye», «ja, litt», «litt», «av og til» og «nei». Det gjør at funnene ikke er helt sammenlignbare på tvers av undersøkelsesår.

Konsekvenser av eksamensangst

De studentene som er plaget av eksamensangst ble spurt om dette har fått noen konsekvenser. Den hyppigst rapporterte konsekvensen var dårligere eksamensresultat enn forventet (30 %). Det er få kjønnsforskjeller, men opplevelsen av å få dårligere resultat enn forventet er 10 % hyppigere blant kvinner enn menn.

Har du eksamensangst?

Nesten halvparten av studentene sier at de plages enten svært mye (17 %) eller en del (31 %) av eksamensangst.

Har du eksamensangst?

Andelen studenter som opplever eksamensangst har økt, også fra 2018 til 2022. Økningen gjelder både kvinner og menn. NB! I 2010 og 2014 var svarkategoriene «ja, mye», «ja, litt», «litt», «av og til» og «nei». Det gjør at funnene ikke er helt sammenlignbare på tvers av undersøkelsesår.

Konsekvenser av eksamensangst

De studentene som er plaget av eksamensangst ble spurt om dette har fått noen konsekvenser. Den hyppigst rapporterte konsekvensen var dårligere eksamensresultat enn forventet (30 %). Det er få kjønnsforskjeller, men opplevelsen av å få dårligere resultat enn forventet er 10 % hyppigere blant kvinner enn menn.

Frykt for muntlige fremlegg

Studentene ble spurt om de har en frykt for å holde muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglig sammenheng.

Er du redd for muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger?

Halvparten av studentene sier at de har svært mye eller en del redsel for å holde muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger.

Er du redd for muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger?

Andelen studenter som har redsel for å holde muntlige fremlegg eller å ta ordet har økt betydelig fra 2010 og videre til 2014 og 2018. I årets undersøkelse ses det en liten økning i rapportert redsel for muntlige fremlegg eller å ta ordet blant kvinner, men ikke hos menn. Merk at resultatene må tolkes med forsiktighet. Det skyldes at svaralternativene for 2010 og 2014 er annerledes enn de i 2018 og 2022.

* Svarkategorier i 2014 og 2010: Ja, mye; Ja, litt; Av og til; Nei

** Svarkategoriene «I liten grad» og «Ikke i det hele tatt» (2018) og «Av og til» og «nei» (2010 og 2014) er slått sammen.

Er du redd for muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger?

Halvparten av studentene sier at de har svært mye eller en del redsel for å holde muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger.

Er du redd for muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger?

Andelen studenter som har redsel for å holde muntlige fremlegg eller å ta ordet har økt betydelig fra 2010 og videre til 2014 og 2018. I årets undersøkelse ses det en liten økning i rapportert redsel for muntlige fremlegg eller å ta ordet blant kvinner, men ikke hos menn. Merk at resultatene må tolkes med forsiktighet. Det skyldes at svaralternativene for 2010 og 2014 er annerledes enn de i 2018 og 2022.

* Svarkategorier i 2014 og 2010: Ja, mye; Ja, litt; Av og til; Nei

** Svarkategoriene «I liten grad» og «Ikke i det hele tatt» (2018) og «Av og til» og «nei» (2010 og 2014) er slått sammen.

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.