Tilbake til Forskning

Trening, psykisk uhelse og suisidalitet

Tittel

Physical exercise, mental health problems, and suicide attempts in university students

Forfattere

Michael Grasdalsmoen, Hege Randi Eriksen, Kari-Jussie Lønning og Børge Sivertsen

Hensikten med denne artikkelen var å undersøke sammenhengen mellom fysisk aktivitet og ulike mål på psykisk helse og suicidalitet blant norske høyskole- og universitetsstudenter. Funnene viser at fysisk trening var negativt assosiert med alle mål på psykiske vansker, selvskading og suicidalitet. Sammenhengen var som regel gradert; det vil si jo sjeldnere, kortere og roligere trening, jo større risiko for psykisk uhelse og selvskading. Sammenhengen var sterk både hos kvinner og menn. Den beskyttende effekten av trening på både fysisk og psykisk helse viser at det å hjelpe norske studenter til å bli mer aktive bør være en prioritert oppgave for norske studentsamskipnader og utdanningsinstitusjoner.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.