Tilbake til Forskning

Snusbruk og psykisk uhelse

Tittel

Establishing the association between snus use and mental health problems: A study of Norwegian college and university students

Forfattere

Tore Tjora, Jens Christoffer Skogen, Børge Sivertsen

Sammenhengen mellom røyking og psykiske problemer som depressivitet og angst må anses for å være godt dokumentet. Tilsvarende studier for snus er det færre av, og funnene har også vært mindre tydelige. Data fra SHoT 2018 viste at daglige snusbrukere hadde 38 % økt sjanse, og dagligrøykere hadde 96 % økt sjanse for å ha høy HSCL- 25 poengsum, justert for kjønn, lav sosioøkonomisk status (SES), bruk av tobakk, deltagelse i terapi og daglig bruk av antidepressiva. Til tross for mangel på årsaks- og retningsmessige konklusjoner, kan disse assosiasjonene ha implikasjoner for fremtidig lovgivning om snus. De fremhever også viktigheten av mer forskning, spesielt ettersom snus anses som mindre skadelig og tilsynelatende erstatter røyking i Norge.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.