Tilbake til Forskning

Insomni, søvnlengde og helseplager

Tittel

The Epidemiology of Insomnia and Sleep Duration Across Mental and Physical Health: The SHoT Study

Forfattere

Børge Sivertsen, Mari Hysing, Allison G. Harvey og Keith J. Petrie

Formålet med denne artikkelen var å kartlegge forekomsten av insomni og forskjeller i gjennomsnittlig søvnlengde på tvers av ulike psykiske og fysiske lidelser hos norske studenter. Forekomsten av insomni hos begge kjønn var signifikant høyere for alle psykiske lidelser sammenlignet med en sunn referansegruppe. Blant kvinner varierte prevalensen av insomni fra 61% for komorbid depresjon, til 83% for komorbid schizofreni. For menn varierte insomniprevalensen fra 32% for komorbid autisme/Asperger, til 74% for komorbid spiseforstyrrelse. Den totale forekomsten av insomni var også signifikant høyere på tvers av de fleste fysiske sykdommer sammenlignet med friske studenter, men generelt lavere sammenlignet med de psykiske lidelsene. Lignende mønstre ble observert for søvnlengde, med en betydelig kortere søvnvarighet for mange fysiske lidelser, men spesielt psykiske lidelser. Det konkluderes med at insomni og kort søvnlengde er sterkt assosiert med en rekke forskjellige lidelser og tilstander.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.