Tilbake til Forskning

Utviklingen i psykisk helse fra ungdom til ung voksen

Tittel

Mental health problems and suicidal behavior from adolescence to young adulthood in college: linking two population-based studies

Forfattere

Børge Sivertsen, Rory C. O'Connor, Sondre Aasen Nilsen. Ove Heradstveit, Kristin Gärtner Askeland, Tormod Bøe og Mari Hysing

Overgangen fra ungdomstid til tidlig voksen alder er en viktig overgangsperiode med store endringer, og som også kan være en sårbar periode for å utvikle psykiske vansker. Samtidig vet vi lite om hvordan psykiske vansker utvikler seg i denne overgangsfasen. Formålet med denne studien var å se på utvikling og stabilitet av psykiske vansker fra ungdomstid til tidlig voksen alder. Artikkelen benytter et longitudinelt design der data fra ung@hordaland (da ungdommene var 16-18 år) ble koblet til Studentenes helse og trivselsundersøkelse i 2018, da deltagerne var 22-24 år.

Funnene viste at det var en høy grad av stabilitet av psykiske vansker i løpet av denne seksårsperioden. Ungdom med internaliserende vansker hadde en nær tredoblet risiko for å fortsatt ha slike vansker i ung voksen alder, og internaliserende vansker viste en lignende stabilitet. Tilsvarende var det rundt en fordoblet risiko for selvmordstanker hos dem som rapporterte om selvskading da de var ungdom. Den tydelige stabiliteten på tvers av vansker understreker viktigheten av å identifisere og iverksette tiltak i ungdomstiden.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.