Tilbake til Forskning

Undersøkelse av sammenhengen mellom selvskading og selvmordsfare og spilleproblemer blant studenter

Tittel

Examining the relationship between non-suicidal self-harm and suicidality within the past 12-months and gaming problems in Norwegian full-time students

Forfattere

Tony Leino, Turi Reiten Finserås, Jens Christoffer Skogen, Ståle Pallesen, Joakim Hellumbråten Kristensen, Rune Aune Mentzoni og Børge Sivertsen

Selv om spilleproblemer er knyttet til dårlig mental helse, har få befolkningsbaserte studier undersøkt sammenhengen med selvskading og selvmordstanker. Denne studien undersøkte sammenhengen mellom spilleproblemer, ikke-suicidal selvskading og selvmordsatferd det siste året, fordelt på kjønn blant norske heltidsstudenter. Dataene kommer fra SHOT 2022. Respondentene ble kategorisert som ikke-spillere, fritidsspillere, engasjerte spillere, problematiske spillere og avhengige spillere basert på Game Addiction Scale for Adolescents. Blant kvinner økte risikoen for ikke-suicidal selvskading og selvmordstanker fra ikke-spiller til problematisk spiller, men det var ingen forskjell mellom problematiske og avhengige spillere. Blant menn økte risikoen for ikke-suicidal selvskading fra ikke-spillere til engasjerte spillere, men det var ingen forskjell mellom engasjerte, problematiske og avhengige spillere. Ingen interaksjon mellom kjønn og spillkategori ble observert for selvmordsforsøk. Engasjerte og avhengige spillere hadde høyere risiko for selvmordsforsøk enn ikke-spillere og fritidsspillere.

Spilleproblemer er knyttet til økt risiko for ikke-suicidal selvskading og selvmordstanker blant kvinner. Blant menn var det ingen forskjell mellom engasjerte, problematiske og avhengige spillere. Resultatene fremhever betydningen av kjønn i studier av helseutfall og deres sammenheng med spilleproblemer. Langtidsstudier er nødvendig for å forstå de tidsmessige mekanismene mellom spilleproblemer, ikke-suicidal selvskading og selvmordsatferd.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.