Tilbake til Forskning

Psykisk helse, livskvalitet og alkoholrelaterte problemer

Tittel

Satisfaction With Life, Mental Health Problems and Potential Alcohol-Related Problems Among Norwegian University Students

Forfattere

Pia Jensen, Ellen Haug, Børge Sivertsen og Jens Christoffer Skogen

Nyere forskning har vist at dagens studenter mer enn noen gang sliter med dårlig psykisk helse og høyt alkoholinntak. Likevel er det få studier som har undersøkt sammenhengen mellom disse, noe som var hovedformålet med denne artikkelen. Også i denne artikkelen ble det funnet at mange studenter rapporterer om mulige alkoholrelaterte problemer. Resultatene viste videre at psykiske vansker og redusert livskvalitet var signifikant assosiert med alkoholrelaterte problemer. Det konkluderes med at utdanningsinstitusjoner kan være en viktig setting for å øke bevisstheten om psykiske problemer og ansvarlig alkoholforbruk blant studenter.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.