Tilbake til Forskning

Alkoholrelaterte problemer blant norske studenter fra 2010 til 2018

Tittel

Alcohol-related problems among college and university students in Norway: extent of the problem

Forfattere

Ove Heradstveit, Jens Christoffer Skogen, Geir Scott Brunborg, Kari-Jussie Lønning og Børge Sivertsen

Denne artikkelen benyttet data fra alle tre SHoT-undersøkelsene for å undersøke forekomst og utviklingsforløp av alkoholrelaterte problemer blant norske høyskole – og universitetsstudenter fra 2010 til 2018. Potensielle alkoholrelaterte problemer ble målt med Alcohol Use Disorders Identification Test. Funnene viste at mer enn halvparten av de mannlige studentene (52,8%) og 4 av 10 av de kvinnelige studentene (40,1%) rapporterte om risikofylt, skadelig eller avhengig alkoholbruk. Sammenlignet med kvinner hadde menn økt sannsynlighet for alkoholrelaterte problemer. Yngre studenter hadde høyere frekvens av risikofylt og skadelig alkoholbruk. Trendanalysene viste at forekomsten av alkoholrelaterte problemer og alkoholbruk har holdt seg relativt stabil de siste 8 årene. Det konkluderes med at bruken av alkohol fortsatt er en betydelig helseutfordring blant norske studenter.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.