Tilbake til Forskning

Forekomst av seksuell trakassering og overgrep blant norske studenter

Tittel

Sexual harassment and assault among university students in Norway: a cross-sectional prevalence study

Forfattere

Børge Sivertsen, Morten Birkeland Nielsen, Ida E H Madsen, Marit Knapstad, Kari-Jussie Lønning og Mari Hysing

Denne artikkelen kartla syv ulike former for seksuell trakassering, som omfattet både verbal, ikke-verbal og fysisk trakassering. Det ble også samlet informasjon om når trakasseringen sist skjedde, hvem som utførte trakasseringen, og hvor mange ganger det hadde skjedd. Resultatene viser at 24,2% av studentene (kvinner 31,3%, menn 8,0%) har vært utsatt for seksuell trakassering i løpet av livet, mens 16,7% (kvinner 21,6%, menn 5,7%) rapporterte å ha blitt seksuelt trakassert i løpet av det siste året. Det var en betydelig større andel kvinner som hadde blitt seksuelt trakassert i løpet av det siste året, på tvers av alle former. Andelen var spesielt høy blant yngre kvinner. Både omfanget i seg selv og de kjente negative konsekvensene av de som er utsatt for seksuell trakassering og overgrep viser viktigheten av å sette temaet på dagsorden og sette inn forebyggende tiltak ved utdanningsinstitusjonene og samskipnadene, i tillegg og gi juridisk bistand og helsehjelp til dem som er utsatt.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.