Tilbake til Forskning

Økonomiske utfordringer og studenthelse

Tittel

Financial Difficulties and Student Health: Results from a National Cross-Sectional Survey of Norwegian College and University students

Forfattere

Tormod Bøe, Mari Hysing, Kari-Jussie Lønning og Børge Sivertsen

Denne studien brukte data fra SHOT 2018 studien til å undersøke sammenhenger mellom økonomiske vanskeligheter, helse og akademiske prestasjoner blant studenter i Norge. Internasjonale studier har tidligere demonstrert at studenter med dårlig økonomi har dårligere helse og presterer mindre godt akademisk, men vi har visst mindre om disse sammenhengene blant norske studenter. I SHOT 2018 studien rapporterte 7.9% av studentene at de ofte hadde økonomiske vanskeligheter. Disse studentene hadde mer psykiske vansker og helseplager, strøk oftere til eksamen, og en høyere andel rapporterte om erfaringer med selvskading og selvmordsforsøk, sammenlignet med studenter som sjeldnere hadde økonomiske vanskeligheter. Studien konkluderer med at det er sammenhenger mellom dårlig økonomi, helse og akademiske prestasjoner også blant norske studenter, og peker på styrking av studenters økonomiske situasjon og et styrket studenthelsetilbud som mulige tiltak.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.