Tilbake til Forskning

Inntak av energidrikker og søvn blant studenter

Tittel

Energy drink consumption and sleep parameters in college and university students: a national cross-sectional study

Forfattere

Siri Kaldenbach, Mari Hysing, Tor A Strand og Børge Sivertsen

Denne studien analyserte frekvensen av energidrikkforbruk og sammenhengen med søvnkvalitet hos norske høgskole- og universitetsstudenter. Data ble samlet inn fra SHOT2022-undersøkelsen, som involverte 53 266 studenter i alderen 18 til 35 år. Resultatene viste for eksempel at 4,7% av mennene og 3,3% av kvinnene rapporterte daglig forbruk av energidrikker. En signifikant sammenheng ble observert mellom hyppigheten av energidrikkforbruk og både søvnlengde og søvneffektivitet. I tillegg ble det funnet et dose-responsforhold mellom forbruk av energidrikker og søvnproblemer som forlenget innsovningstid og økt våkentid om natten, på tvers av kjønn. Den sterkeste sammenhengen ble funnet mellom daglig forbruk av energidrikker og kort søvnvarighet, hvor menn hadde en risikoratio (RR) på 2,07 og kvinner en RR på 1,87. Studien konkluderte at forbruk av energidrikker var en sterk determinant for negative søvnutfall. Selv små mengder energidrikker ble assosiert med dårligere søvnkvalitet, noe som understreker behovet for mer oppmerksomhet rundt konsekvensene av energidrikkforbruk blant høgskole- og universitetsstudenter.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.