Tilbake til Forskning

Narkotikabruk og selvskading

Tittel

The gendered relationship between illicit substance use and self-harm in university students

Forfattere

Nicole G. Hammond, Børge Sivertsen, Jens Christoffer Skogen, Simon Øverland og Ian Colman

Formålet med denne studien var å estimere forholdet mellom ulike former for rusmiddelbruk og selvskading og selvskadingstanker, og undersøke om kjønn modifiserer dette forholdet. Funnene viste at de studentene som hadde høyest forbruk av alkohol (4 ganger i uken eller mer) hadde dobbelt så høy sannsynlighet for selvskading. Mindre hyppig alkoholkonsum var assosiert med redusert sannsynlighet for selvmordstanker. Problematisk alkoholbruk var assosiert med de fleste utfallene. Det ble også vist en sammenheng mellom kjønn og bruk av ulovlige rusmidler. Bruk av nesten alle rusmidler var assosiert med alle fire typene selvskading blant kvinner, mens funnene blant menn var mer utydelige. Blant menn var kun bruk av sentralstimulerende rusmidler assosiert med de fleste typene selvskading. Kvinner, men ikke menn, som anså cannabisbruk som helseskadelig hadde større sannsynlighet for å oppleve selvskadingstanker i takt med økt cannabisbruk og skadelige bruksmønstre.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.