Tilbake til Forskning

Psykisk helse blant internasjonalt adopterte studenter

Tittel

The Importance of Perceived Discrimination and Pre-Adoption Risk for Mental Health Problems among Young Adult Internationally Adopted Students in Norway

Forfattere

Kristin Gärtner Askeland, Mari Hysing og Børge Sivertsen

Formålet med denne studien var å undersøke psykiske helseproblemer, og betydningen av risikofaktorer før og etter adopsjon, blant internasjonalt adopterte studenter. Funnene viste at internasjonalt adopterte studenter rapporterte høyere nivåer av psykiske plager og høyere forekomst av selvskading, selvskadingstanker, selvmordstanker og selvmordsforsøk, sammenlignet med andre studenter. Opplevd diskriminering var assosiert med en økning i psykiske plager og høyere sannsynlighet for selvskading- og selvmordstanker. Det å være adoptert fra Asia var assosiert med lavere sannsynlighet for selvskading og selvmordsforsøk sammenlignet med andre kontinenter. Alder ved adopsjon var ikke assosiert med noen psykiske helseutfall. Disse funnene indikerer at internasjonalt adopterte studenter har økt risiko for å utvikle psykiske helseproblemer, og antyder at risikofaktorer både før og etter adopsjonen har en sammenheng med ulike psykiske helseproblemer.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.