Tilbake til Forskning

Sykdomshåndtering blant studenter med type 1 diabetes

Tittel

DiaSHoT18: a cross‐sectional national health and well‐being survey of university students with type 1 diabetes

Forfattere

Heiko Bratke, Kari Jussie Lønning og Børge Sivertsen

Som en del av en større helsekartlegging av studenter som deltok i SHOT2018-undersøkelsen, oppga 324 studenter at de hadde type 1 diabetes (T1D). Disse besvarte også noen ekstra spørsmål knyttet til sin diabetes. Mannlige studenter med T1D hadde bedre/lavere langtidsblodsukker (HbA1c) enn kvinner, og nådde i større grad det anbefalte behandlingsmålet på HbA1c <7,5%. T1D studenter skilte seg ikke fra studenter uten diabetes mht. trenings- og røykevaner, men flere T1D studenter ble klassifisert som overvektige (44,1% versus 32,2%). Studenter med god diabeteskontroll målte blodsukkeret sitt oftere, hadde lavere BMI, trente mer og røykte mindre. Bruk av tekniske hjelpemidler, som f.eks. kontinuerlig blodsukkermåler (CGM) eller insulinpumpe var ikke assosiert med bedre diabeteskontroll. Disse funnene tydeliggjør behovet for helsepersonell å fokusere på generelle livsstilsvaner hos studenter med T1D, spesielt kvinner, mens bruk av tekniske enheter er av sekundær betydning.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.