Tilbake til Forskning

Unge omsorgsgivere: psykisk helse og livskvalitet

Tittel

The Burden of Care: A National Survey on the Prevalence, Demographic Characteristics and Health Problems Among Young Adult Carers Attending Higher Education in Norway

Forfattere

Bente Storm Mowatt Haugland, Mari Hysing og Børge Sivertsen

Formålet med denne artikkelen var å undersøke livskvaliteten og omfanget av ulike helsevansker blant unge voksne (18 til 25 år) som har spesielle omsorgsoppgaver i tillegg til studiene. Dette kan innebære å gi hjelp eller støtte til personer som er fysisk eller psykisk syk, har nedsatt funksjonsevne, eller som misbruker alkohol eller narkotika. Funnene viste at 5,5% av studentene rapporterte å ha et slikt omsorgsansvar. Det å være omsorgsgivere var forbundet med å være kvinne, enslig, ha fraskilte foreldre, være innvandrer, og å ha økonomiske vanskeligheter. Unge studenter med omsorgsansvar hadde betydelig større psykiske vansker, dårligere søvn, flere somatiske plager, samt dårligere livskvalitet. Antall timer med omsorg var assosiert med negative helseutfall i en dose-respons-sammenheng; jo flere timer omsorg, desto større egne helseproblemer.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.