Tilbake til Forskning

Påvirkningsfaktorer for psykisk helse og livskvalitet blant unge omsorgsgivere

Tittel

Does It Matter Who You Provide Care for? Mental Health and Life Satisfaction in Young Adult Carers Associated with Type of Relationship and Illness Category—A National Student Survey.

Forfattere

Bente Storm Mowatt Haugland, Mari Hysing og Børge Sivertsen

Unge voksne som yter regelmessig omsorg for personer med fysisk eller psykisk sykdom, skade eller rusmisbruk har høyere forekomst av en rekke ulike psykiske og fysiske helseproblemer enn studenter uten omsorgsansvar. Vi vet imidlertid lite om hvilke unge omsorgsgivere som har høyest risiko for egne vansker, og hvilke faktorer i omsorgskonteksten som kan bidra til vanskene.

Studien bekreftet at studenter med omsorgs-ansvar (5.4% av utvalget) hadde mer psykiske plager og dårligere livskvalitet enn studenter uten omsorgsansvar. De vanligste typer sykdom hos omsorgsmottakerne var psykiske helseplager/lidelser, rusmiddelmisbruk, funksjons-nedsettelse og fysisk sykdom. Resultatene indikerte også at unge voksne med omsorg for syk partner rapporterte mest psykiske plager og brukte flest timer på daglig omsorg. Deretter fulgte unge med omsorg for et familiemedlem eller for en person utenfor familien. Minst psykiske vansker ble rapportert av unge voksne med omsorg for en slektning.

Også type sykdom eller skade hos omsorgsmottaker hadde betydning. Mest psykiske vansker og lavest livskvalitet ble funnet blant unge med omsorg for personer med rusmiddelmisbruk, etterfulgt av de som hadde omsorg for personer med psykisk sykdom. Minst psykiske plager ble rapportert av unge med omsorg for personer med fysisk sykdom eller funksjonsnedsettelse. Unge voksne omsorgsgivere bør anerkjennes for den innsats de yter og tilbys hjelp og støtte for å forebygge og redusere deres helseplager. Særlig fokus må rettes mot unge omsorgsgivere med en syk partner eller familiemedlem og for de som har omsorg for personer med rusmiddelproblemer eller psykiske lidelser.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.