Tilbake til Forskning

Studieprogresjon, fritidsaktiviteter og ensomhet blant unge omsorgsgivere

Tittel

Study progress, recreational activities, and loneliness in young adult carers: a national student survey

Forfattere

Bente Storm Mowatt Haugland, Mari Hysing, Børge Sivertsen

Formålet med studien var å kartlegge ulike livsområder hos unge voksne (18- 25 år) som har regelmessig og uformelt omsorgsansvar for familiemedlemmer, slektninger eller andre med fysisk eller psykisk sykdom, skade eller rusmisbruk. Totalt oppga 5.5% (n=2228) av studentene at de hadde denne type omsorgsansvar.

Funnene viste at studenter med regelmessig omsorgsansvar hadde dårligere studieprogresjon, høyere antall ikke-beståtte eksamener og større grad av ensomhet sammenlignet med studenter uten omsorgsansvar. Grad av omsorgsansvar hadde en respons-dose-sammenheng med studieprogresjon og ensomhet, hvor de som hadde mer omfattende omsorgsansvar (2 timer eller mer per dag) hadde dårligst studieprogresjon og oppga mest ensomhet. Omsorgsgivere med begrenset omsorgsansvar (1 time eller mindre per dag) var mer involvert i organiserte fritidsaktiviteter enn andre studenter. På den andre siden var omsorgsgivere med mer omfattende omsorgsansvar (2 timer eller mer per dag) mindre fysisk aktive og mindre involvert i kulturelle aktiviteter og interesse-organisasjoner på fritiden.

Det konkluderes med at regelmessig uformelt omsorgsansvar innvirker negativt på viktige livsområder. Utdanningsinstitusjonene bør i større grad fange opp og ivareta særskilte behov for støtte og fleksibilitet blant unge voksne omsorgsgivere.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.