Tilbake til Forskning

Livstilfredshet og mental helse blant transpersoner

Tittel

Life satisfaction and mental health among transgender students in Norway

Forfattere

Norman Anderssen, Børge Sivertsen, Kari Jussie Lønning og Kirsti Malterud

I denne studien viser forskere fra Universitetet i Bergen, Folkehelseinstituttet, NORCE og Legeforeningen at blant norske studenter har transpersoner gjennomsnittlig sett flere psykososiale utfordringer enn studenter flest. Transpersoner eller personer med kjønnsinkongruens har kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk som bryter med kjønnet de fikk tildelt ved fødselen. Analysene viste at en del transperson-studenter har det bra og ikke skiller seg ut fra andre studenter når det gjelder livskvalitet, ensomhet og psykisk helse. I gruppen av transpersoner var det samtidig større andel som rapporterte lav livskvalitet, ensomhet og symptomer på depresjon og angst. Mens 3-5% blant studenter flest rapporterte om erfaring med selvmordsforsøk, var den tilsvarende andelen 21-23% blant transperson-studenter.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.