Tilbake til Forskning

Psykisk uhelse og bruk av helsetjenester

Tittel

Mental Distress, Help Seeking, and Use of Health Services Among University Students. The SHoT-Study 2018, Norway

Forfattere

Marie Husøy Sæther, Børge Sivertsen og Ottar Bjerkeset

Tidligere studier har dokumentert høy forekomst av psykiske plager blant universitets-/høyskolestudenter og en tendens til manglende oppsøking av hjelp. Hensikten med denne studien var å beskrive bruken av campus-baserte helsetjenester og andre nærliggende helsetjenester blant studenter i studentsamskipnadene. Studien ønsket å sammenligne bruk av helsetjenester blant tilflyttende studenter og lokale studenter, studentpopulasjonen totalt og små studentsamskipnader, og studenter med alvorlige og moderate-lave psykiske plager. Funnene viste at studenter som var tilflyttere til studiebyen i større grad brukte lavterskel helsetjenester som var lett tilgjengelige og nære campus, enn studentene som var hjemmehørende i byen. Studenter med symptomer på alvorlige psykiske plager brukte neste alle typer helsetjenester mer enn andre studenter. Studien fant også store forskjeller i rapportert bruk av helsetjenester mellom store og små samskipnader. Dette til tross for at disse forskjellene reflekterte mengden tilgjengelige tjenester og ikke nødvendigvis studentenes behov og preferanser.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.