Tilbake til Forskning

Psykisk og fysisk helse hos studenter med type 1 diabetes

Tittel

Mental and somatic health in university students with type 1 diabetes: new results from DiaSHoT18, a cross sectional national health and well-being survey

Forfattere

Heiko Bratke og Børge Sivertsen

Formålet med denne artikkelen var å kartlegge grad av mental og somatisk helse, livskvalitet, alkoholrelaterte problemer, søvnproblemer og diabetesrelatert stress hos universitetsstudenter med type 1 diabetes (T1D), sammenlignet med studenter uten T1D.

Sammenlignet med hele studentpopulasjonen hadde ikke studenter med T1D (n=324) høyere nivå av psykiske eller fysiske plager, og de rapportere heller ikke mer ensomhet. Imidlertid var T1D signifikant assosiert med lavere livskvalitet (QoL). Studenter som ikke nådde behandlingsmålet mht. metabolsk kontroll (langtidsblodsukker) hadde lavere livskvalitet, mer psykiske plager og høyere grad av suicidalitet. Søvnen var generelt god hos studenter med T1D. Kvinner med T1D viste høyere grad av diabetesrelaterte problemer og stress, men god metabolsk kontroll var assosiert med færre diabetesproblemer.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.