Tilbake til Forskning

Psykisk og fysisk helse hos studenter med hjertesykdom

Tittel

Physical and mental health in young adults with heart disease - A national survey of Norwegian university students

Forfattere

Elisabeth Leirgul, Mari Hysing, Gottfried Greve, Børge Sivertsen

Formålet med denne studien var å sammenligne mental og somatisk helse og livskvalitet hos høyskole- og universitetsstudenter med medfødt hjertefeil (CHD) eller arytmisymptom med studenter uten hjertesykdom. Studenter som rapporterte arytmier (n=132, 0,26%) scoret høyere enn kontrollgruppen for somatiske symptomer, ensomhet, angst, depresjon, selvskading og selvmordsforsøk, og lavere på livskvalitet. Deltakere med CHD (n=172, 0,34%) rapporterte også en økt somatisk symptombyrde. Denne gruppen skilte seg ikke vesentlig fra kontrollgruppen når det gjalt ensomhet, angst, depresjon eller livskvalitet, men hadde en klart øket risiko for selvskading og selvmordstanker. Det var ingen forskjell på studiefremdrift mellom gruppene.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.