Tilbake til Forskning

Psykisk uhelse under COVID-19 pandemien

Tittel

Changes in mental health problems and suicidal behaviour in students and their associations with COVID-19-related restrictions in Norway: a national repeated cross-sectional analysis

Forfattere

Børge Sivertsen, Marit Knapstad, Keith Petrie, Rory O´Connor, Kari-Jussie Lønning og Mari Hysing

COVID-19 pandemien har i stor grad påvirket høyere utdanning og medført stengte universitetsområder for studentene. Formålet med denne studien var å undersøke endringer i og forekomst av psykiske helseproblemer, selvmordstanker og selvmordsforsøk, og hvilken sammenheng det har med COVID-19 relaterte restriksjoner. Funnene viste en signifikant økning i psykiske helseproblemer fra 2010 til 2021, og særlig i perioden 2018 til 2021. Et lignende mønster ble funnet for selvmordstanker. Funnene fra 2021 viste store geografiske forskjeller i psykiske helseproblemer, som hadde sammenheng med COVID-19 tilfeller og relaterte restriksjoner. I tillegg ble det funnet et negativ dose-respons forhold mellom dager tilbrakt på campus og både psykiske helseproblemer og indikatorer på selvmordsrisiko. Desto færre dager tilbrakt på campus de siste to ukene, desto høyere nivåer av psykiske helseproblemer i den samme perioden. Studien fant også en sammenheng mellom dager tilbrakt på campus og høyere forekomst av selvmordstanker, selvskading og selvmordsforsøk i det siste året. Sammenhengene mellom manglende tilgang på campus og psykiske helseproblemer understreker betydningen av fysisk tilstedeværelse på campus for studentvelferden.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.