BoligLink kopiert

Hjemmet utgjør en stor del av rammen rundt studentenes dagligliv. Hvordan bor studentene, og hvor fornøyde er de med boforholdene?

Boform

Studentene ble spurt om hvordan de bor, om de bor alene eller sammen med noen – og i så fall med hvem.

Hvem bor du sammen med?

20 % av studentene bor alene, mens en fjerdedel bor med en samboer eller partner. Omtrent halvparten av studentene bor sammen med venner eller andre i kollektiv. Kun 9 % bor sammen med foreldre.

Hvem eier boligen du bor i?

Halvparten av studentene leier privat, mens en femtedel bor i bolig eid av Studentsamskipnaden. Samtidig eier 15 % egen bolig og 13 % bor i bolig eid av foreldre eller slektninger.

Hvem bor du sammen med?

20 % av studentene bor alene, mens en fjerdedel bor med en samboer eller partner. Omtrent halvparten av studentene bor sammen med venner eller andre i kollektiv. Kun 9 % bor sammen med foreldre.

Hvem eier boligen du bor i?

Halvparten av studentene leier privat, mens en femtedel bor i bolig eid av Studentsamskipnaden. Samtidig eier 15 % egen bolig og 13 % bor i bolig eid av foreldre eller slektninger.

Trivsel med bosituasjonen

Studentene ble spurt om hvor godt de trives med boligsituasjonen sin.

Hvor godt trives du med bosituasjonen?

De fleste studentene trives godt eller svært godt med bosituasjonen sin. Relativt få sier at de trives dårlig med bosituasjonen.

* Inkluderer de som har svart «Ganske dårlig» og «Svært dårlig»

** Inkluderer de som har svart «Ganske godt» og «Svært godt»

Hvor godt trives du med bosituasjonen?

Det overordnede bildet er at studentene er tilfredse med bosituasjonen uavhengig av hvem som eier boligen. De som eier selv trives klart best med bosituasjonen. Studentsamskipnadenes leietakere er minst fornøyd.

* Inkluderer de som har svart «Ganske dårlig» og «Svært dårlig»

** Inkluderer de som har svart «Ganske godt» og «Svært godt»

Hvor godt trives du med bosituasjonen?

De fleste studentene trives godt eller svært godt med bosituasjonen sin. Relativt få sier at de trives dårlig med bosituasjonen.

* Inkluderer de som har svart «Ganske dårlig» og «Svært dårlig»

** Inkluderer de som har svart «Ganske godt» og «Svært godt»

Hvor godt trives du med bosituasjonen?

Det overordnede bildet er at studentene er tilfredse med bosituasjonen uavhengig av hvem som eier boligen. De som eier selv trives klart best med bosituasjonen. Studentsamskipnadenes leietakere er minst fornøyd.

* Inkluderer de som har svart «Ganske dårlig» og «Svært dårlig»

** Inkluderer de som har svart «Ganske godt» og «Svært godt»

Trender i bosituasjonen

Hvor godt trives du med bosituasjonen?

Det er en liten økning i andelen studenter som trives ganske eller svært dårlig med bosituasjonen. Andelen har økt fra 6 % i 2010 til 9 % i 2022. Samtidig er det en reduksjon i andelen studenter som trives godt med bosituasjonen. Andelen har gått fra 83 % i 2018 ned til 76 % i 2022. Utviklingen gjelder begge kjønn.

* Inkluderer de som har svart «Ganske dårlig» og «Svært dårlig»

** Inkluderer de som har svart «Ganske godt» og «Svært godt»

Hvor godt trives du med bosituasjonen?

Det er en liten økning i andelen studenter som trives ganske eller svært dårlig med bosituasjonen. Andelen har økt fra 6 % i 2010 til 9 % i 2022. Samtidig er det en reduksjon i andelen studenter som trives godt med bosituasjonen. Andelen har gått fra 83 % i 2018 ned til 76 % i 2022. Utviklingen gjelder begge kjønn.

* Inkluderer de som har svart «Ganske dårlig» og «Svært dårlig»

** Inkluderer de som har svart «Ganske godt» og «Svært godt»

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.