Tilbake til Forskning

Psykiske lidelser blant studenter i 2023

Tittel

Prevalence of mental disorders among Norwegian college and university students: a population-based cross-sectional analysis

Forfattere

Børge Sivertsen, Ann Kristin Skrindo Knudsen, Benedicte Kirkøen, Jens C. Skogen, Bengt Oscar Lagerstrøm, Kari-Jussie Lønning, Ronald C. Kessler, Anne Reneflot

Tidligere forskning indikerer en markant økning i psykiske helseproblemer blant studenter ved høgskoler og universiteter de siste årene, men nøyaktige estimater for forekomst av psykiske lidelser mangler. Denne studien brukte et validert og standardisert psykiatrisk kartleggingsverktøy, utviklet av Verdens helseorganisasjon, for å undersøke forekomsten av psykiske lidelser blant norske studenter.  

Studien fant at forekomsten av nåværende psykiske lidelser var høy både for kvinner (39, 7%) og menn (25,7%). De vanligste lidelsene var alvorlig depressiv episode (kvinner 17,1% og menn 10,8%) og generalisert angstlidelse (kvinner 16,0% og menn 8,2%), mens henholdsvis 5,6% og 7,7% av kvinnelige og mannlige studenter oppfylte kriteriene for alkoholbrukslidelse. Forekomstestimatene for 12-måneders og livstid var som forventet enda høyere.

Funnene antyder en alarmerende høy forekomst av flere psykiske lidelser blant norske høyskole- og universitetsstudenter. Implikasjoner og potensielle metodologiske og kontekstuelle forklaringer på disse funnene diskuteres i artikkelen.

Gå til artikkel
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.