Bruk av elektroniske medierLink kopiert

Studentene fikk spørsmål om deres forhold til elektroniske medier.

Elektroniske medier etter leggetid

Studentene ble spurt om bruk av elektroniske medier etter leggetid.

Bruker du elektroniske medier etter at du har lagt deg i sengen for kvelden?

86 % av studentene bruker elektroniske medier etter leggetid.

86%

Bruk av elektroniske medier etter leggetid

Majoriteten av studentene bruker tiden etter leggetid til å sjekke sosiale medier (71 %), mens mange surfer på internett eller ser på film/serie (begge 39 %), eller hører på musikk/lydbok (36 %).

Bruk av elektroniske medier etter leggetid

Noen færre studenter bruker elektroniske medier etter leggetid sammenlignet med i 2018. Trenden gjelder begge kjønn. Noen færre sjekker sosiale medier, ser på film/serie, surfer og leser fagrelaterte ting. Imidlertid er det en liten økning i andelen som hører på musikk/lydbok.

Etter at du har lagt deg i sengen for kvelden, hvor lang tid bruker du på dette i snitt hver gang?

De fleste studenter (84 %) begrenser bruken av elektroniske medier etter leggetid til opptil 1 time, mens 16 % bruker i overkant av dette. En liten gruppe (7 %) bruker 2,5 timer eller mer på elektroniske medier etter leggetid.

Bruker du elektroniske medier etter at du har lagt deg i sengen for kvelden?

86 % av studentene bruker elektroniske medier etter leggetid.

Bruk av elektroniske medier etter leggetid

Majoriteten av studentene bruker tiden etter leggetid til å sjekke sosiale medier (71 %), mens mange surfer på internett eller ser på film/serie (begge 39 %), eller hører på musikk/lydbok (36 %).

Bruk av elektroniske medier etter leggetid

Noen færre studenter bruker elektroniske medier etter leggetid sammenlignet med i 2018. Trenden gjelder begge kjønn. Noen færre sjekker sosiale medier, ser på film/serie, surfer og leser fagrelaterte ting. Imidlertid er det en liten økning i andelen som hører på musikk/lydbok.

Etter at du har lagt deg i sengen for kvelden, hvor lang tid bruker du på dette i snitt hver gang?

De fleste studenter (84 %) begrenser bruken av elektroniske medier etter leggetid til opptil 1 time, mens 16 % bruker i overkant av dette. En liten gruppe (7 %) bruker 2,5 timer eller mer på elektroniske medier etter leggetid.

Timer skjermtid i løpet av et døgn

Studentene ble spurt om hvor mye tid de bruker i døgnet på skjermtid.

Hvor mange timer skjermbruk har du totalt i løpet av ett døgn?

Studentene bruker i gjennomsnitt omtrent 7 timer på skjermtid i døgnet. Majoriteten bruker mellom 3-9 timer i døgnet (71 %), men hele 26 % bruker 10 timer eller mer på skjemtid.

Hvor mange timer skjermbruk har du totalt i løpet av ett døgn?

Studentene bruker i gjennomsnitt omtrent 7 timer på skjermtid i døgnet. Majoriteten bruker mellom 3-9 timer i døgnet (71 %), men hele 26 % bruker 10 timer eller mer på skjemtid.

Positive og negative sider ved sosiale medier

Studentene ble spurt om deres forhold til sosiale medier, og positive og negative sider ved sosiale medier.

Studentenes forhold til sosiale medier

Studentene opplever en del positive sider ved bruk av sosiale medier. Blant annet sier omtrent halvparten (47 %) av studentene at de får mye positiv oppmerksomhet gjennom sosiale medier, mens 19 % sier det er lettere for dem å snakke om vanskelige ting gjennom sosiale medier.

Figuren inkluderer de som har svart "ganske mye" og "svært mye".

Studentenes forhold til sosiale medier

Når det gjelder de mer negative sidene ved sosiale medier, oppgir halvparten at de er redd for å gå glipp av noe dersom de ikke er på sosiale medier og 64 % sier sosiale medier tar bort fokus fra viktigere ting. Hele 53 % opplever seg selv som avhengig av sosiale medier.

Figuren inkluderer de som har svart "ganske mye" og "svært mye".

Studentenes forhold til sosiale medier

Studentene opplever en del positive sider ved bruk av sosiale medier. Blant annet sier omtrent halvparten (47 %) av studentene at de får mye positiv oppmerksomhet gjennom sosiale medier, mens 19 % sier det er lettere for dem å snakke om vanskelige ting gjennom sosiale medier.

Figuren inkluderer de som har svart "ganske mye" og "svært mye".

Studentenes forhold til sosiale medier

Når det gjelder de mer negative sidene ved sosiale medier, oppgir halvparten at de er redd for å gå glipp av noe dersom de ikke er på sosiale medier og 64 % sier sosiale medier tar bort fokus fra viktigere ting. Hele 53 % opplever seg selv som avhengig av sosiale medier.

Figuren inkluderer de som har svart "ganske mye" og "svært mye".

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.