Sosiale forholdLink kopiert

Mange studenter er sosialt aktive og har nære venner. Samtidig kan studietiden være en tid preget av sårbarhet. Hvordan påvirker sosiale forhold trivsel og velvære på studiet og livet for øvrig?

Venner

Studentene ble spurt om de føler de har nok venner på studiestedet sitt.

I hvilken grad føler du at du har nok venner på studiestedet ditt?

I overkant av halvparten av studentene sier de har en del eller mange venner (58 %). Allikevel svarer 1 av 3 at de har få venner, mens 7 % sier de har ingen venner.

I hvilken grad føler du at du har nok venner på studiestedet ditt?

I overkant av halvparten av studentene sier de har en del eller mange venner (58 %). Allikevel svarer 1 av 3 at de har få venner, mens 7 % sier de har ingen venner.

Ensomhet

Ensomhet ble målt med skalaen «The Three-Item Loneliness Scale» (T-ILS). T-ILS er en kortversjon av «UCLA Loneliness Scale», som er den mest brukte skalaen i internasjonal forskning. Den har vist seg å predikere en rekke fysiske og mentale helseproblemer (Bowling, 2017, s. 191-195). Kortversjonen har høy korrelasjon med langversjonen (Hughes og kollegaer, 2004).

Studentenes grad av ensomhet

29 % av studentene sier de ofte/svært ofte savner noen å være sammen med, mens 20 % ofte/svært ofte føler seg utenfor eller ofte/svært ofte føler seg isolert. 15 % av studentene svarer ofte/svært ofte på alle tre spørsmålene.

Studentenes grad av ensomhet

Ensomhet har gått kraftig ned siden tilleggsundersøkelsen i 2021, men det er allikevel en liten økning sammenlignet med 2018-undersøkelsen. En tilsvarende trend ses for ensomhet målt med ett ledd fra HSCL-25. Utviklingen gjelder begge kjønn, men nivået av ensomhet er høyere blant kvinner enn menn.

Studentenes grad av ensomhet

29 % av studentene sier de ofte/svært ofte savner noen å være sammen med, mens 20 % ofte/svært ofte føler seg utenfor eller ofte/svært ofte føler seg isolert. 15 % av studentene svarer ofte/svært ofte på alle tre spørsmålene.

Studentenes grad av ensomhet

Ensomhet har gått kraftig ned siden tilleggsundersøkelsen i 2021, men det er allikevel en liten økning sammenlignet med 2018-undersøkelsen. En tilsvarende trend ses for ensomhet målt med ett ledd fra HSCL-25. Utviklingen gjelder begge kjønn, men nivået av ensomhet er høyere blant kvinner enn menn.

Mobbing

Studentene ble spurt om de har blitt mobbet av medstudenter, ansatte på utdanningsinstitusjonen eller andre de siste månedene. Definisjonen av mobbing er basert på Olweus-programmet: En eller flere personer (studenter eller ansatte) sier eller gjør vonde og ubehagelige ting mot en annen eller erter på en sårende/ubehagelig måte. Vanligvis gjentatte ganger, og det kan være vanskelig for den som blir utsatt å forsvare seg. En person blir med vilje holdt utenfor/andre forteller løgner og sprer falske rykter om han eller henne. Man mottar ubehagelige og sårende meldinger eller bilder ved bruk av mobiltelefon, sosiale medier eller internett. Det er ikke mobbing når noen blir ertet på en snill og vennskapelig måte. Det er heller ikke mobbing når to omtrent like sterke (jevnbyrdige) studenter slåss eller krangler.

Hvor ofte er du blitt mobbet av medstudenter de siste månedene?

De aller fleste studentene oppgir at de ikke har opplevd å bli mobbet de siste månedene. 2,9 % har opplevd å bli mobbet av medstudenter.

* Inkluderer de som har svart «to eller tre ganger i måneden», «omtrent én gang i uken» og «flere ganger i uken»

Hvor ofte er du blitt mobbet av ansatte på utdanningsinstitusjonen de siste månedene?

3,1 % av studentene har opplevd å bli mobbet av ansatte ved utdanningsinstitusjonen.

* Inkluderer de som har svart «to eller tre ganger i måneden», «omtrent én gang i uken» og «flere ganger i uken»

Hvor ofte er du blitt mobbet av medstudenter de siste månedene?

De aller fleste studentene oppgir at de ikke har opplevd å bli mobbet de siste månedene. 2,9 % har opplevd å bli mobbet av medstudenter.

* Inkluderer de som har svart «to eller tre ganger i måneden», «omtrent én gang i uken» og «flere ganger i uken»

Hvor ofte er du blitt mobbet av ansatte på utdanningsinstitusjonen de siste månedene?

3,1 % av studentene har opplevd å bli mobbet av ansatte ved utdanningsinstitusjonen.

* Inkluderer de som har svart «to eller tre ganger i måneden», «omtrent én gang i uken» og «flere ganger i uken»

Seksuell trakassering

Studentene ble spurt om de har blitt utsatt for seksuell trakassering i en eller annen form. Seksuell trakassering er definert som uønsket seksuell oppmerksomhet som er krenkende og plagsomt.

Seksuell trakassering

3 av 10 sier de har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. De formene for seksuell trakassering som forekommer oftest er verbal trakassering, og uønsket berøring, kyssing eller klemming (20 %), etterfulgt av nærgående blikk eller kroppsbevegelser (15 %)

Seksuell trakassering

Andelen studenter som rapporterer om seksuell trakassering har økt siden undersøkelsen i 2018. Denne utviklingen er tydelig for begge kjønn og på tvers av alle former for seksuell trakassering.

Seksuell trakassering

3 av 10 sier de har blitt utsatt for en eller annen form for seksuell trakassering. De formene for seksuell trakassering som forekommer oftest er verbal trakassering, og uønsket berøring, kyssing eller klemming (20 %), etterfulgt av nærgående blikk eller kroppsbevegelser (15 %)

Seksuell trakassering

Andelen studenter som rapporterer om seksuell trakassering har økt siden undersøkelsen i 2018. Denne utviklingen er tydelig for begge kjønn og på tvers av alle former for seksuell trakassering.

Seksuell orientering og åpenhet

Studentene ble spurt om deres seksuelle orientering.

Hvilken seksuell orientering har du?

86 % av studentene oppgir heterofil orientering, 2,5 % heterofil, 6,5 % bifil, mens 5,4 % oppgir enten annen, usikker orientering eller at de ikke ønsker å svare.

Hvilken seksuell orientering har du?

Sammenlignet med resultatene fra 2010-undersøkelsen er det en klar økning i andelen studenter som oppgir annen seksuell orientering enn heterofil i årets undersøkelse (15 % vs. 7 %).

Hvilken seksuell orientering har du?

86 % av studentene oppgir heterofil orientering, 2,5 % heterofil, 6,5 % bifil, mens 5,4 % oppgir enten annen, usikker orientering eller at de ikke ønsker å svare.

Hvilken seksuell orientering har du?

Sammenlignet med resultatene fra 2010-undersøkelsen er det en klar økning i andelen studenter som oppgir annen seksuell orientering enn heterofil i årets undersøkelse (15 % vs. 7 %).

Diskriminering

I årets undersøkelse ble diskriminering målt på tvers av ulike områder for første gang.

Har du i løpet av de siste 12 månedene personlig følt deg diskriminert eller trakassert?

Den vanligste formen for diskriminering er ut ifra kjønn (13,9 %), etterfulgt av alder (5,1 %), politiske meninger (4,3 %) og etnisk opprinnelse (4,2 %).

Har du i løpet av de siste 12 månedene personlig følt deg diskriminert eller trakassert?

Den vanligste formen for diskriminering er ut ifra kjønn (13,9 %), etterfulgt av alder (5,1 %), politiske meninger (4,3 %) og etnisk opprinnelse (4,2 %).

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.