Tilbake til Presse- og mediemateriell

Sentrale funn

18.07.2018

Her gjengis noen sentrale funn fra Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse som ble gjennomført i 2018.

Studiested

Et klart flertall (76 %) rapporterer at de er fornøyde med studiebyen/-stedet totalt sett

Majoriteten (88 %) angir at de opplevde å bli godt mottatt på nåværende studieprogram.

Psykisk helse

Mer enn 1 av 4 (29 %) studenter har alvorlige psykiske symptomplager. Det har vært en betydelig økning blant både kvinner og menn, men er mer markant hos kvinner.

Én av fem svarer at de har skadet seg selv med vilje og like mange at har tenkt seriøst på å ta sitt eget liv, men ikke faktisk forsøkt å gjøre det. Fire prosent oppgir å ha forsøkt å ta sitt eget liv. Omfanget av selvskading er vesentlig høyere blant kvinner enn menn.

29 % av studentene svarer at de ofte/svært ofte er ensomme.

Studieprestasjon

Mange studenter skårer høyt på perfeksjonisme på tvers av kjønn, alder og region. Nær halvparten svarer at de alltid/svært ofte har veldig høye mål for seg selv.

Totalt oppgir 14 % av studentene at de plages svært mye og 30 % at de plages en del av eksamensangst. Eksamensangst eller redsel for å holde muntlige fremlegg eller å ta ordet i faglige sammenhenger er over dobbelt så vanlig blant kvinner blant menn.

Fysisk helse

4 av 5 (79 %) av studentene oppgir at de har god eller svært god helse

En tredjedel av studentene har hatt mange helseplager siste uke. Følelse av trøtthet og lite energi (45 %) er den vanligste helseplagen, men også søvnproblemer (25 %), nakkesmerter (19 %) og hodepine (18 %) er utbredt.

Ca. en tredjedel (32 %) av studentene er overvektige (BMI > 25) eller har fedme (BMI > 30).

Søvn

Nesten én av tre studenter (31%) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose.

Mange studenter rapporterer problemer i tilknytning til bruken av sosiale medier, herunder det vanligste opplevde problemet at mobilen alltid er tilgjengelig, også etter leggetid (63 %).

Alkohol og rus

Det er økning i andelen av studenter som rapporterer et risikofylt eller skadelig alkoholbruk (44 %), sammenlignet med 2014 (41 %). Nivået er på linje med tallene fra 2010.

Andelen studenter som rapporterer å ha brukt narkotika har steget fra 22-23 % i 2010/2014 til 27 % i 2018.

Få studenter rapporterer om jevnlig narkotikabruk (6 %) det siste år. 19 % av studentene sier de har brukt narkotika siste år. Cannabis er det klart mest utbredte narkotiske stoffet, og 15 % av studentene har brukt cannabis siste år.

Det er en økning i andelen studenter som etterlyser flere alkoholfrie tilbud (62 %), og mange studenter opplever at det drikkes for mye i studentmiljø (52 %).

Trakassering

Én av fire oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering. De hyppigst forekommende formene er verbal trakassering og uønsket berøring, klemming eller kyssing.

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.