Tilbake til Presse- og mediemateriell

Nær en av tre studenter er ofte ensomme

16.08.2018

Nesten en av tre norske studenter opplever ofte eller svært ofte ensomhet i form av å savne noen å være sammen med, føle seg utenfor eller føle seg isolert. Tallet er hentet fra Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018), som offentliggjøres i september.

Nær en av fire studenter savner ofte eller svært ofte noen å være sammen med. En av seks studenter føler seg ofte eller svært ofte isolert og like mange oppgir at de ofte eller svært ofte føler seg utenfor. Nesten en av tre studenter (29 %) svarer «ofte» eller «svært ofte» på minst ett av disse tre spørsmålene, mens én av ti studenter (10 %) svarer «ofte» eller «svært ofte» på alle de tre spørsmålene som måler ensomhet.

  • Dette er bekymringsfullt. Studenter er i en overgangsfase. Mange flytter hjemmefra for første gang, skal skaffe seg nytt nettverk og klare seg selv, samtidig som de skal prestere i studiene. Dette kan føre til at de kjenner på ensomhet og sårbarhet, og det kan gi utslag i psykiske plager. Derfor må vi ta dette på alvor, sier Kari Jussie Lønning, lege og leder for styringsgruppen til SHoT.

Hele 50 055 norske studenter har svart på undersøkelsen, også kjent som HELT ÆRLIG-undersøkelsen, som er utført av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, SiO og Sammen. Lønning mener det nå blir viktig å følge opp tallene.

  • Jeg vil sterkt oppfordre de nye studentene til å delta på både sosiale og faglige aktiviteter helt fra semesterstart. Og jeg vil oppfordre utdanningsinstitusjoner og studentsamskipnader til å tilrettelegge gode, sosiale møteplasser for studentene. Studenter er en ressurssterk gruppe som er flinke til å benytte seg av mulighetene, og vi må gi dem dette.

Tabellen under viser svarene fordelt på kjønn, alder og region.

Tabellen

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT 2018) er Norges største studenthelseundersøkelse og omhandler studenters fysiske og psykisk helse, livskvalitet og studieprestasjon. SHoT-undersøkelsen blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018.

Hele 50 055 norske heltidsstudenter under 35 år har besvart årets undersøkelse som legges frem 05.09.18. Undersøkelsen gjennomføres hvert fjerde år og ble sist gjennomført i 2014.

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.