Tilbake til Presse- og mediemateriell

Nå kommer tilleggsundersøkelsen til SHoT om psykiske lidelser

19.01.2023

Nå skal norske studenters psykiske helse kartlegges enda grundigere. I slutten av januar gjennomføres en oppfølgingsundersøkelse etter fjorårets SHoT-undersøkelse. I6 000 studenter fra hele landet vil bli bedt om å svare på et omfattende spørreskjema om psykisk helse.

Formålet med tilleggsundersøkelsen er å få bedre innsikt i forekomsten av de vanligste psykiske lidelsene blant høyskole- og universitetsstudenter.

  • Jo flere som svarer, desto mer verdifull blir undersøkelsen. Studentene deltar ved å fylle ut et nettbasert spørreskjema, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT-undersøkelsen.

Mer kunnskap om psykiske lidelser

Alle studenter som svarte på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse i fjor og samtykket til å motta tilleggsundersøkelser, vil få tilsendt invitasjon til undersøkelsen via Altinn. Lønning håper så mange som mulig av de som mottar velger å delta.

  • I undersøkelsen bruker vi et anerkjent kartleggingsverktøy hvor vi ber studentene svare på spørsmål som kartlegger eventuelle psykiske plager og lidelser, sier Lønning.

Kartleggingen vil kunne fortelle noe om hva slags plager studentene har eller har hatt, varighet, alvorlighetsgrad og lignende.

  • Dette vil være svært viktig og utdypende informasjon som vi håper kan gi oss større forståelse av den økningen vi ser i SHoT undersøkelsen når det gjelder psykiske plager, forteller Lønning.

Digitalisert kartleggingsverktøy

Kartleggingsverktøyet, CIDI, er utviklet av Verdens helseorganisasjon.

  • Vi har nå i samarbeid med Statistisk Sentralbyrå og Folkehelseinstituttet fått utviklet en digitalversjon av verktøyet, som er helt nytt i Norge og Europa. E-CIDI er noe vi virkelig er stolte over, sier Lønning.

Resultatene klare til høsten

Det er Statistisk Sentralbyrå som utfører undersøkelsen. Som for SHOT 2022 er det Folkehelseinstituttet som er forskningsansvarlig institusjon, og som vil sammenstille og analysere dataene på oppdrag fra studentsamskipnadene.

  • Vi håper å legge frem resultatene fra undersøkelsen i august. Resultatene vil gi oss verdifull innsikt som kan brukes til å tilpasse og utvikle tilbudet til studentene i Norge, sier Lønning.

Fakta:

  • SHoT-undersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom de tre største studentsamskipnadene i Norge, Sit, SiO og Sammen med bistand fra Folkehelseinstituttet.
  • For denne oppfølgingsundersøkelsen er det inngått et samarbeid med Statistisk Sentralbyrå for å sikre gjennomføringen.
  • Tilleggsundersøkelsen er finansiert med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet.
Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.