Tilbake til Presse- og mediemateriell

Gjennomfører SHoT-tilleggsundersøkelse i 2021

15.02.2021

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse gjennomfører i 2021 en tilleggsundersøkelse ett år før hovedundersøkelse i 2022. Undersøkelsen sendes ut til studentene 1. mars, og vil gå over en periode på tre uker. Formålet er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse enn vanlig med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra samskipnadene SiO, Sammen og Sit.

  • Det har vært et annerledes år for alle, og studentlivet har vært preget av digital undervisning, stengte campus, nedskalerte introduksjonsuker og sosial distansering. Etter et stort ønske fra flere aktører gjennomfører vi en tilleggsundersøkelse for å kunne fange opp hvordan studentene har det et år ut i koronapandemien, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.

  • Vi ønsker med denne tilleggsundersøkelsen å fange opp hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon er ett år etter koronapandemien ble konstatert her i Norge. Data fra denne undersøkelsen vil kunne styrke kunnskapen vi har om studentene våre og gi både samskipnader og utdanningsinstitusjoner et grunnlag for målrettede tiltak, sier Lønning.

  • Vi ønsker å presentere funnene fra undersøkelsen før sommeren i 2021, sier Lønning.

  • Vi har nå hatt restriksjoner som følge av korona i ett år, kunnskap om hvordan dette påvirker studentene blir viktig sier Trond M Trondsen, direktør for SiO Helse.

  • Vi ser frem til å få enda mer kunnskap om hvordan pandemien påvirker studentene, slik at vi kan møte behovene deres på gode og treffsikre måter, sier Hege Råkil, direktør for Sammen Råd & Helse

  • For samskipnadene er det viktig å ha et godt tilrettelagt tjenestetilbud som samsvarer med studentenes behov. Denne undersøkelsen er med på å gi oss svar på hvordan vi kan bistå med økt studentvelferd og et riktig studentfokus, sier Audhild Kvam, administrerende direktør i Sit.

Fra og med denne tilleggsundersøkelsen vil også landets fagskolestudenter inkluderes som en egen gruppe.

  • Det finnes i dag lite kunnskap om fagskolestudenter, og dette vil bidra til helt ny forskning på feltet. SHoT styringsgruppe er glad for at fagskolene ønsker å være med og at vi med det får inn studenter fra høyere yrkesfaglig utdanning, sier Lønning.

Kontakt:
Anne Marie Lund, sekretariat SHoT
E-post: annemarie.lund@sio.no
Tlf. 410 11 272

Gå til SHoT 2022Full rapport i PDF

SHoT 2022


Kontakt oss

Eva Moshuus, sekretariatet i SHoT

eva.moshuus@sio.no

Det finnes mange typer cookies. Våre brukes til å gjøre denne nettsiden bedre.
Godtar du dette? Da kan du bare fortsette å bruke siden som normalt.