Om SHoT 2018

Om SHoT 2018

SHoT 2018-resultatene ble lagt frem i september 2018.

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet. Så mange som 50 055 studenter svarte på SHoT 2018-undersøkelsen.  

Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene SitSiO, og Sammen. SHoT 2018 vil gi viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.

Oppfølging av SHoT 2014

SHoT 2018 er en oppfølging av SHoT 2014 og SHoT 2010, og undersøkelsene dekker i all hovedsak de samme tema. I SHoT 2014 deltok13 663 studenter.

Det er tidligere gjennomført liknende undersøkelser på Universitetet i Oslo i 2003 og 2005 (HELT-undersøkelsene). Ved Sit ble det gjennomført tilsvarende undersøkelser blant norske studenter i 2004 og 2007, samt blant internasjonale studenter i 2009 (HoT-undersøkelsene).

Landsdekkende  og internasjonalt

Målgruppen for SHoT er alle heltidsstudenter under 35 år i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er også inkludert.

Gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet

Det er Folkehelseinstituttet som har gjennomført undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018 på oppdrag fra Sit, SiO og Sammen.

Datainnsamling

Datainnsamlingen ble gjennomført i perioden 6. februar til 3. april 2018. 

Fremlegging av resultater

Styringsgruppen for SHoT legger frem SHoT 2018-rapporten 5. september 2018, og resultatene blir også gjort tilgjengelige på studenthelse.no.  Rapporten blir tilgjengelig som pfd. fra 5. september 2018, og i digital form i slutten av 2018.

Støtte

Undersøkelsen gjennomføres med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet.