Om SHoT 2018

Om SHoT 2018

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018 kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet. 

Undersøkelsen er nasjonal og blir utført på oppdrag fra studentsamskipnadene SitSiO, og Sammen. SHoT 2018 vil gi viktig innsikt i hvordan studentene har det og i hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.

Oppfølging av SHoT 2014

SHoT 2018 er en oppfølging av SHoT 2014 og SHoT 2010, og undersøkelsene dekker i all hovedsak de samme tema. I SHoT 2014 deltok13 663 studenter.

Det er tidligere gjennomført liknende undersøkelser på Universitetet i Oslo i 2003 og 2005 (HELT-undersøkelsene). Ved Sit ble det gjennomført tilsvarende undersøkelser blant norske studenter i 2004 og 2007, samt blant internasjonale studenter i 2009 (HoT-undersøkelsene).

Landsdekkende  og internasjonalt

Målgruppen for SHoT er alle heltidsstudenter under 35 år i Norge med norsk statsborgerskap. Norske studenter i utlandet er også inkludert. Studentene vil få tilsendt forespørselen om å delta i 2018- undersøkelsen på e-post. 

Alle som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av 10 iPhone X.

Gjennomføres i samarbeid med Folkehelseinstituttet

Det er Folkehelseinstituttet som gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene i 2018 på oppdrag fra Sit, SiO og Sammen.

Datainnsamling

Datainnsamlingen gjennomføres i perioden 6. februar til 3. april 2018. 

Fremlegging av resultater

Styringsgruppen for SHoT planlegger å legge frem SHoT 2018-rapporten i september 2018, og resultatene blir også gjort tilgjengelige på studenthelse.no.  Mer informasjon om dette kommer.

Støtte

Undersøkelsen gjennomføres med tilskudd fra Kunnskapsdepartementet og Helsedepartementet.