HELT ÆRLIG

- vi håper du vil svare på Studentenes helse- og trivselsundersøkelse 2018.

Studentundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom studentsamskipnadene SiO, Sammen og SiT, utført av Folkehelseinstituttet.

Undersøkelsen skal kartlegge studentenes helse og trivsel i hele landet, i tillegg til norske studenter i utlandet. Dine svar vil bidra til bedre studenttilbud og viktig helseforskning.

Alle som svarer på undersøkelsen er med i trekningen av 10 iPhone X.

Ditt fødselsnummer blir brukt som identifikasjon på at du er student, og vil ikke bli lagret sammen med dine svar. Alle data krypteres og blir behandlet sikkert etter de lover og regelverk som gjelder for personvern i Norge.

Takk for at du deltar!

Ta undersøkelsen her!