Påmelding lansering av rapport fra tilleggsundersøkelse