Nå skal studentenes helse og trivsel i hele landet kartlegges

Hvordan er det egentlig å være student inn i det tredje koronaåret? Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) gjennomføres hvert fjerde år, og 8. februar sendes undersøkelsen på ny ut til mer enn 180 000 norske studenter i hele landet og i utlandet. 

Undersøkelsen er den største, norske undersøkelsen om studenters helse og trivsel, og kanskje også internasjonalt.

 - Det har stor samfunnsverdi å få innsikt i hvordan studentene har det, og å se utviklingen innenfor helse, psykisk helse, trivsel og flere tema fra da vi startet med SHoT-undersøkelsen i 2010, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT.

Viktige svar om studentenes behov

Hovedundersøkelsen er tidligere gjennomført i 2010, 2014 og 2018. For å fange opp endringer under koronapandemien ble det i 2021 gjennomført en kortere versjon av undersøkelsen. Kunnskapsgrunnlaget fra SHoT benyttes både til å utvikle bedre studenttilbud og som datagrunnlag for helseforskning

-  Formålet med SHoT er å kartlegge utviklingen i studentenes helse- og trivselsituasjon. Undersøkelsen er med på å gi oss svar på studentenes behov og opplevelse av studiehverdagen, sier Lønning. 

Tema i SHoT-undersøkelsen 2022 er 

Forhold på studiestedet 
Studieferdigheter
Sosiale forhold
Boligsituasjon
Økonomi
Trivsel og livskvalitet
Fysisk og psykisk helse 
Rusmidler
Søvn
Suicidalitet og selvskading
Mobbing og seksuell trakassering

I tillegg bli studentene spurt om digital undervisning og koronarelaterte tema.

Inkluderer flere grupper 

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene Sit, Sammen og SiO.  

- Nytt i 2022 er at også studenter over 35 år er inkludert i undersøkelsen. Fra og med fjorårets tilleggsundersøkelse er studenter ved landets fagskoler inkludert som en egen gruppe, forteller Lønning.  

 

Tidligere undersøkelsesrapporter er tilgjengelige på www.studenthelse.no

 

Talspersoner og styringsgruppe for Studentens helse- og trivselsundersøkelse 

Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT, kari.jussie.lonning@legeforeningen.no, tlf.: 402 24 981 

Hege Råkil, direktør Sammen Råd & Helse, hege.rakil@sib.no, tlf.: 959 93 233 

Espen Munkvik, spesialrådgiver Sit, espen.munkvik@sit.no, tlf.: 901 56 16

Trond Morten Trondsen, direktør SiO Helse og Studentliv, trond.morten.trondsen@sio.no tlf 905 55 712